852001 - Alapfokú oktatás m.n.s.

8785 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- az alapfokú oktatás (a jelenlegi magyar oktatási rendszerben az általános iskolák alsó tagozata) - elméleti, illetve gyakorlati képzés, amely a tanulónak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, zene és egyéb művészetek; ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- az alapfokú oktatás szintjének megfelelő fejlesztő felkészítés
- a gyógytestnevelés, gyógytorna oktatás keretében alsó tagozatban

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a 855 alágazatban meghatározott felnőttképzés
- a gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891 szakágazat

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)