721901 - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

6162 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- a kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést (hővel, fénnyel, elektromágnesességgel, csillagászattal stb. kapcsolatos kutatás, fejlesztés)
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein (állatok, növények és mikroorganizmusok fiziológiájával és ökológiájával kapcsolatos kutatás, fejlesztés)
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein (öntvényekkel, fémekkel, gépekkel, elektromossággal, kommunikációval, hajókkal, repülőkkel, közművekkel, építkezéssel stb. foglalkozó alkalmazott tudománnyal és technológiával kapcsolatos kutatás és fejlesztés)
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein (betegségek kezelésével, betegségmegelőzéssel, gyógyszerészettel stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés)
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein (mezőgazdasági technikákkal, gyümölcskultúrákkal, erdészettel, állattartással, haltenyésztéssel stb. kapcsolatos kutatás és fejlesztés
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki területen
- a természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei - tudományos eredeti termékek a természet- és mérnöktudományok területén (kivéve a biotechnológiát), pl. olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, formulák, amelyeket ipari tulajdonként, szakmai titokként, szabadalomként stb. védeni és engedélyeztetni lehet
- az ipari szabadalom

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a kutatás és fejlesztés a környezeti és ipari, az egészségügyi, a mezőgazdasági biotechnológia területén, lásd: 721101
- a kutatás és fejlesztés eredeti termékei a biotechnológia területén, lásd: 721101

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)