721101 - Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

848 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- a biotechnológiai kutatás, fejlesztés (lásd lábjegyzet) az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata
- a fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; (fehérjekutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése
- a sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés, színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel) bioreaktorok segítségével
- a gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok
- a bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok modellezése, beleértve a rendszerbiológiát
- a nanobiotechnológia: a nano/mikroelőállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai célokra stb.
- az egészségügyi biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- a környezeti, ipari biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- a mezőgazdasági biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- a biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei - eredeti tudományos termékek a biotechnológia területén, pl. olyan találmányokra, termékekre és folyamatokra vonatkozó ötletek, tervek, tervrajzok, formulák, amelyeket ipari tulajdonként, szakmai titokként, szabadalomként stb. védeni és engedélyeztetni lehet
Lábjegyzet: Az élő szervezetekkel, részeikkel, származékaikkal és modelljeikkel foglalkozó, a tudomány és technika eredményeit felhasználó kutatás és fejlesztés, mely az élő és élettelen anyagot átalakítja tudományos eredmény, termék vagy szolgáltatás létrehozása érdekében.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)