711203 - Geológiai, geofizikai szolgáltatás

317 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- a földtani feltáró kutatás és szaktanácsadás
- a geológiai tanácsadás az ásványkészletre, olaj- és gázmezőkre, talajvízre vonatkozóan, a föld vagyonának és a kőzetalakzatok és -struktúrák tanulmányozásával
- az ásvány-, olaj-, földgázvagyon kutatására feltárására vonatkozó tanácsadás
- a földtani, geofizikai, geokémiai anomáliák értékelésére/vizsgálatára vonatkozó konzultáció
- a földtani térképezésre vagy felszíni és felszín alatti mérésekre vonatkozó tanácsadás
- a földfelszín alatti alakzatok feltérképezése különböző módszerek segítségével:
- szeizmografikus, gravimetriai és magnetométeres módszerrel
- egyéb földfelszín alatti felmérő módszerrel
- az ásványkutatás, -vizsgálat, kiértékelés

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos próbafúrás, lásd: 091001, 099001
- a próbafúrás, fúrás, lásd: 431301

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)