522101 - Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

1658 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- a személy, állat vagy áru szárazföldi szállításához kapcsolódó tevékenység:
- az utas- és áruforgalom lebonyolítása vasúti és buszpályaudvaron, árukezelő állomáson
- a vasúti pályák és az infrastruktúráinak a működtetése
- a személy-pályaudvari (állomási) szolgáltatások (helyfoglalás, poggyászmegőrzés, elveszett tárgyak kezelése)
- az autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpárparkoló, lakókocsi, lakóautó, téli tároló üzemeltetése
- a vasúti tolatás, vontatás, mozgatás vágányok között, váltóállítás pl. pályaudvaron, rendezőpályaudvaron, ipari mellékvágányon, szerelvény-összekapcsolás
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célból
- a közútkezelői tevékenység
- az egyéb m.n.s. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a rakománykezelés, lásd: 522401

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)