302001 - Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

7 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ebbe a tételbe tartozik:

- a villamos, dízel, gőz és egyéb meghajtású kötöttpályás motorvonat, vasúti mozdony gyártása
- az önjáró vasúti vagy villamosvasúti kocsi, motoros vasúti tehervagon (zárt, nyitott és pőrekocsi), karbantartó és szervizkocsi gyártása
- vontatott vasúti, közúti kötöttpályás jármű gyártása:
- személykocsi, teherkocsi, tartálykocsi, önrakodó kocsi és vagon, műhelykocsi, darus kocsi, szerkocsi stb.
- a vasúti, villamosvasúti mozdony, vontatott kocsi speciális részeinek gyártása:
- forgóváz, tengely és kerék, fék és alkatrészei, horog és kapcsolószerkezet, ütköző és ütközőszerelvény, lökéscsillapító, mozdony és vasúti kocsi alváza, karosszériája, összekötő folyosója stb.
- a bánya pályán közlekedő vontató és vontatott járművei
- a mechanikai, elektromechanikai jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása vasúti, kötöttpályás, belföldi vízi, közúti közlekedéshez, parkolóterekhez, repülőterekhez stb.
- a szék és ülés gyártása vasúti járműhöz
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű átalakítása
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott felszerelő szolgáltató tevékenysége, pl. villamos készüléke, légállapot-szabályozó berendezése, üzembe helyezése, az ülések, belsőú válaszfalak, ablakok felszerelése
- a vasúti és villamosvasúti vontató, vontatott jármű szakosodott festő szolgáltatása

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a vasúti sín acélanyagainak (nem szerelt sín) gyártása, lásd: 241001
- a szerelt vasúti sínszerkezet gyártása, lásd: 259901
- a villamos motor gyártása, lásd: 271101
- a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása, lásd: 279002
- a motor, turbina gyártása, lásd: 281101

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)