015001 - Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

1626 egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozik.

Ez a tétel tartalmazza a vegyesen végzett növénytermesztés és állattenyésztés nem szakosodott tevékenységeit. A terület nem meghatározó tényező, fontos szempont azonban, hogy sem a növénytermesztő, sem az állattenyésztési tevékenységek aránya nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelőegység standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át (lásd lábjegyzet). Amennyiben valamelyik tevékenység meghaladja az adott termelőegység standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át, úgy a gazdaság által végzett tevékenység nem ebbe a tételbe tartozik, hanem a megfelelő növénytermesztési vagy állattenyésztési tevékenységek közé kell sorolni.
Lábjegyzet: A standard fedezeti hozzájárulás (SFH) az egyes jellemző mezőgazdasági tevékenységek esetében, adott régióban átlagos helyzetnek megfelelő bruttó árrés értéke (Standard Gross Margin)

Nem ebbe a tételbe tartozik:

- a vegyes növénytermesztés, lásd: 011 és 012 alágazat
- a vegyes állattenyésztés, lásd: 014 alágazat

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ’19)